KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP

Tartalomjegyzék

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése - eszközbeszerzési pályázat

A pontos pályázati kiírás kivonata!

Támogatás összege: 5 - 50 millió Ft

Támogatás mértéke: max. 50%, az alábbi régiónkénti bontás figyelembevételével:

    §  Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban:
        mikro-, kis- és középvállalkozásoknál: 50%
    §  Közép-Dunántúl régióban:
        mikro-és kisvállalkozásoknál: 50%
        középvállalkozásoknál: 45%
    §  Nyugat-Dunántúl régióban:
        mikro-és kisvállalkozásoknál: 45%
        középvállalkozásoknál: 35%

   A fentiektől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén:

   §  Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban:
­       mikro-és kisvállalkozások esetében: 70%
      
középvállalkozások esetében: 60%

   §  Közép-Dunántúl régióban:
­       mikro-és kisvállalkozások esetében: 55%
­       középvállalkozások esetében: 45%

Jelentkezés eszközbeszerzés pályázatra

A támogatás célja

    A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.