KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP - Kötelezettségek

Tartalomjegyzék

 Kötelezettségek

Kötelező vállalások:

Az a), b) és c) pontjában foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. A b) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő a ba), bb) vagy bc) pontban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

a)   Létszámtartás:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.

  • a bázis létszámot és
  • a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Bázis létszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló.

b) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)

ba)   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal
bb)   a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

bc)    a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

c)   Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

ca) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget
cb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

d) Honlapkészítés:

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

  • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
  • a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
  • a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
  • az utolsó frissítés időpontja.

§  Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

      az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).

      az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni.