KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP - Elszámolható költségek köre:

Tartalomjegyzék

Elszámolható költségek köre

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min. 50%):

§  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

§  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

§  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%):

§  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

§  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

§  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

§  az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége

§  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).

 Információs technológiafejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése:

§  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

§  közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

§  közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

§  a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei,

§  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

§  termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

§  immateriális javak (licenc) költségei,

§  testreszabás költségei,

§  migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

§  betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),

 Információs technológia-fejlesztés: domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

§  azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

§  az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

§  azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése - csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:

§  új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

§  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés

 A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:

§  akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége

§  ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége

 Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:

§  Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

§  Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges szoftverek beszerzésének költségei