Gépbeszerzés horvátországi fejlesztéssel


Regionális pályázati lehetőség gépbeszerzés támogatására 2014.

 

A pályázatok benyújtása 2014. június 11-ig volt lehetséges.

Támogatás célja

A regionális fejlesztési politika célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez a fenntartható fejlődést is figyelembe véve, és ezáltal olyan feltételeket teremtsen, ami erősíti a horvát ipar versenyképességét és kiaknázza a fejlesztési potenciálját. A jelen pályázat keretében meghirdetett regionális támogatás célja, hogy a vállalkozások beruházhassanak a gyártási folyamatok modernizációjába.

Pályázók köre:

ü Olyan kis-, közép és nagyvállalatok, melyek megfelelnek a következő feltételeknek:

§  korlátolt felelősségű társaságok, vagy részvénytársaságok

§  az előző pontban meghatározott társasági forma legalább 2012. július 01. óta fennáll

§  legalább 20 alkalmazottal rendelkezik (2014.március 31-ig bezárólag)

§  vagy a gyártási folyamat modernizációját kívánja megvalósítani, vagy a beruházási projektet

 Kizáró okok, speciális feltételek:

Támogatásban nem részesülhet azon pályázó, aki

§  a 2013-as évben támogatásban részesült a regionális eszközbeszerzési pályázaton

§  az acélgyártás területén kívánják beruházásukat megvalósítani, vagy fő profiljuk mezőgazdasági termelés, vagy műszál előállítás, bruttó 100 tonnánál nagyobb teher vagy utasszállító hajógyártás

§  nehéz helyzetben lévő vállalkozás

§  ellen előzetes csődeljárási folyamat áll fenn

§  ellen csődeljárás van folyamatban

§  ellen köztartozás áll fenn

§  a munkavállalói felé fizetési kötelezettsége van

§  nem fizette vissza hiteltartozását a Fejlesztési és Foglalkoztatási Alapba. Kivételesen a támogatás kedvezményezettjei lehetnek olyan vállalkozók, akik megállapodást kötöttek a Pénzügyminisztériummal az adósság szabályozásáról.

§  támogatási visszatérítést igényelt vagy gazdasági nehézségekből lábal ki

§  azon vállalkozók, vagy jogi utódjuk, vagy társvállalkozásuk, akik nem tudják igazolni, hogy a korábban megítélt támogatási összegeket a pályázatban előírtaknak megfelelően költötték el

§  ugyanarra a projektre, vagy a projekt egy részére korábban kapott már támogatást

Támogatható tevékenységek:

Olyan gépek és eszközök beszerzése, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

§  kizárólagosan a vállalkozás főtevékenységéhez kapcsolódóan és a pályázó székhelyén használják

§  figyelembe kell venni az amortizációs értékét

§  piaci körülmények között harmadik féltől kell beszerezni

§  kötelező fenntartási időszak legalább 5 év (vagy KKV-k esetében 3 év)

Támogatást azon tárgyi eszközök beszerzésére lehet igénybe venni, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

§  hozzájárul új gyártási tevékenység bevezetéséhez

§  hozzájárul új termékek és anyagok, valamint gyártási folyamatok létrehozásához

§  hozzájárul egy már létező vállalkozás gyártási folyamatainak teljeskörű átalakításához

§  olyan beruházás, ami jelentősen hozzájárul a már létező termékek, gyártási folyamatok, illetve szolgáltatások fejlesztéséhez, hozzáadott értékekkel

§  hozzájárul a vállalkozás bővüléséhez

Nem támogatható tevékenységek:

§  olyan tevékenység, amely a pályázat kiírását megelőzően megkezdődött

§  meglévő eszköz cseréje, vagy felújítása anélkül, hogy az jelentősen hozzájárulna a késztermék mennyiségének vagy minőségének javulásához

§  fogyasztói cikkek, nyersanyagok illetve alkatrészek beszerzésére

§  olyan önjáró működtetésű villás targoncák, melyek közúti forgalomban részt vehetnek

§  vámköltségek, szállítási költségek, a beszerzésre került eszköz forgalomba helyezése

§  az eszköz üzembe helyezésének költsége, összeszerelés/szétszerelés, alkatrészek, stb.

§  képzési költségek

§  irodai és gyártó terület építése, bővítése, felújítása, földelés, légkondicionálás, csatornázás költségei

§  engedélyeztetés

§  a hatékonyságot vizsgáló laboratóriumi vizsgálatok

§  különböző tanulmányok költségei

§  rendszeres üzleti tevékenységekből származó költségek

§  olyan szállítótól/gyártótól beszerzett eszközök, akivel tulajdonosi vagy vezetői kapcsolatban áll

§  az ÁFA-ra

Projekt területi korlátozása

Kizárólag Horvátország területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.

Támogatás mértéke:

§  Kisvállalkozások esetén max. 60%

§  Középvállalkozások esetén: max. 50%

§  Nagyvállalkozások esetén: max 40%

 

Támogatás összege: max. 2 000 000 horvát kuna (263 158 euró)