GINOP pályázatok 2014

GINOP prioritásai:

I. Kis- és középvállalkozások fejlesztés

1. Vállalkozói kultúra terjesztése (pl. tanácsadás, üzleti modell, üzleti terv, piackutatás)
2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (pl. logisztikai központok, ipari parkok)
3. Kapacitásbővítés (pl. eszköz- és géppark fejlesztés, telephelyfejlesztés) növekedésorientált KKV-knak
4. Hálózatosodás és piacra jutás (pl. beszállítók, klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció)

II. Kutatás-fejlesztés, innováció

1. Vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzése (pl. termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés, innovációs szolgáltatások és tanácsadás)
2. Stratégiai K+F+I együttműködések támogatása (pl. vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje, versenyképességi és kiválósági programok, S3 fókusz)
3. K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítése a nemzetközi kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek)

III. Infokommunikációs fejlesztések

1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése (pl. IKT termékek és szolgáltatások fejlesztése)
2. Digitális gazdaság fejlesztése (pl. IKT eszközök, szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások számára)
3. Digitális felzárkózás és közösségi hozzáférés (pl. hátrányos helyzetű területek Internet elérése, e-szolgáltatások bővítése)
4. Szélessávú hálózatok fejlesztése (vállalkozások, állam, önkormányzat, egyházak)

IV. Energia

Energiahatékonyság és megújuló energia növelése vállalkozások körében
épületek hőszigetelése, fűtés korszerűsítése,  nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.) energiahatékonyság érdekében
épületek fejlesztése megújuló energiák, pl. napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető rendszerek bevezetése révén,
vállalati termelési folyamatok fejlesztése az energiafelhasználása racionalizálása révén (pl. biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem)

V. Foglalkoztatás és képzés

1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítése (pl. munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása)
2. Fiatalok munkaerőpiaci integrációja (pl. gyakornoki helyekhez való hozzáférés, vállalkozásindítás)
3. Ifjúsági Garancia program
4. Vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodó-képességének javítása (pl. rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése)
5. Egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális írástudatlanság)
6. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése

VI. Turizmusfejlesztés

Országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket átívelő, központi koordinációt igénylő turisztikai fejlesztések:
- Hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország Keretprogram, zarándokutak)
Kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztése (pl. kastélyok, várak fejlesztése)
Természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok)
Gyógyhelyek fejlesztése

VII. Pénzügyi eszközök