A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

Tartalomjegyzék

 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens)

A pályázatok benyújtása 2014. november 12-től, 2014. december 31-ig lehetséges.

Támogatás mértéke: max. 100%

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 350 millió Ft

Támogatás célja

   A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez.

   A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

   A második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

A B komponens esetében csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az A komponens keretében átvilágításra kerülnek!

 

Pályázók köre

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be a rugalmas munkaszervezés, valamint a munka és a magánélet összehangolása területén referenciákkal igazolható tapasztalattal bíró:

  önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat)

  Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak;

  legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek

 

Konzorciummal szembeni előírások:

  konzorciumvezető kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat) lehet;

  Egy gazdasági társaság, vagy szervezet egy projekt megvalósításában vehet részt, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként;

  a konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

§  amely nem rendelkezik a rugalmas munkaszervezés vagy családbarát munkahely kialakítása területén szerzett igazolt tapasztalattal: 2011. január 1-et követően legalább 5 referenciával a területen (alátámasztva szerződéssel, számlával és bankkivonattal, vagy uniós támogatási szerződéssel);

§  amely nem rendelkezik műhelymunkában szerzett tapasztalattal (legalább 5 műhelymunka szervezéséről igazolás);

§  amelyben a szakmai tevékenységgel összefüggő foglalkoztatottak létszáma (konzorcium esetén tagonként átlagosan) nem éri el legalább az 5 főt (szakmai önéletrajzokkal alátámasztandó);

§  amely esetében az előző lezárt pénzügyi évben a bevétel/árbevétel összege nem éri el a támogatás összegének legalább 50%-át;

A projekt kiválasztása során előnyben részesülnek azon támogatást igénylők, amelyek:

§  szolgáltatási palettája széles körű (tréning, munkajogi tanácsadás, coaching, mentorálás, HR-tanácsadás, technikai bevezetésre tanácsadás, műhelymunka);

§  tapasztalata kiterjed a felhívás kiemelt célcsoportjára (a 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő foglalkoztatott);

§  ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem szempontjából releváns szakmai szervezet tagja.