KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP - Pályázók köre

Tartalomjegyzék

 Pályázók köre

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  mikro-, kis-, és középvállalkozások

  Jogi forma

  kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

        kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

        SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

        szövetkezetek.

  Méret

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

  Iparág

 Támogatási kérelmet nyújthatnak be a magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.