KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP - Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

Tartalomjegyzék

 Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 §  amely a támogatást a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel,

 §  amely a támogatást a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel,

 §  amely a mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:

 -    a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

 -    a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.

 §  nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

 §  acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

 §  Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz szintentartó beruházáshoz.

 §  Ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül.

 §  amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott)l), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

 §  amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

 §  amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

 §  amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a nem az „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.

 §  amely vállalkozás jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban;

 §  melynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében már részesült támogatásban

 A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek.