KKV eszközbeszerzés pályázat - GINOP, GOP - Elszámolható költségek köre:

Tartalomjegyzék

 Elszámolható költségek köre:

 Ø Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min. 50%):

 §  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

 §  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

 §  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

 §  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Ø Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%):

 §  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

 §  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

 §  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

 §  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 Ø Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

 §  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége

 §  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).

 Ø Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése:

 §  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

 §  közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

 §  közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

 §  a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei,

 §  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

 Ø Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 §  termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

 §  immateriális javak (licenc) költségei,

 §  testreszabás költségei,

 §  migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

 §  betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),

 Ø Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 §  azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

 §  az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 §  azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.